พ่อ หัวใจ ไทย อัน อัน รส พิ ร่า พ่อ พ่อ พระ ผู้ ทางการ ศึกษา แก่ ยากไร้ ผู้ ที่ รัก และ และ คน คน ภูเก็ต เหมือน บ้านเกิดเมืองนอน บ้านเกิดเมืองนอน

พ่อ หัวใจ ไทย อัน อัน รส พิ ร่า พ่อ พ่อ พระ ผู้ ทางการ ศึกษา แก่ ยากไร้ ผู้ ที่ รัก และ และ คน คน ภูเก็ต เหมือน บ้านเกิดเมืองนอน บ้านเกิดเมืองนอน

ฝรั่งหัวใจไทย ‘อันเดรส พิร่า’ พ่อพระผู้ให้ทางการศึกษาแก่เด็กยากไร้
ผู้ที่รักและผูกพันกับคนภูเก็ตเหมือนบ้านเกิดเมืองนอน

นายอันเดรส พิร่า ซีอีโอแห่ง บลู ฮอไรซอน ประเทศไทย บริษัทอสังหาชั้นนำในภูเก็ต ร่วมมือ มูลนิธิภูเก็ตมอบสิ่งดีดีแก่เรา Phuket Has Been Good To Us สนับสนุนโครงการเพื่อการศึกษาส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแก่นักเรียนด้อยโอกาส

เป็นเวลาเกือบ 14 ปี ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในพระมาหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่สร้างขึ้นเพื่อให้การสงค์แก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อปลายปี พ.ศ. 2547 ยังตั้งตระหง่านต่อหน้าชายหาดกมลา
จังหวัดภูเก็ตที่ขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลอันดามันที่สวยติดอันดับของประเทศไทย และผู้คนในท้องที่ที่ผ่านไปผ่านมาไม่มีใครไม่รู้จักโรงเรียนแห่งนี้

ทุกๆปีจะมีจำนวนนักเรียนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีการร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษาจากทั้งภาครัฐและเอกชนเสมอมา รวมไปถึงนักธุรกิจต่างชาติวัย 35ปี นายอันเดรส พิร่า เจ้าของบริษัท บลู
ฮอไรซอน ประเทศไทย บริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยภรรยา นางประไพศรี พิร่า ร่วมมือกับ มูลนิธิภูเก็ตมอบสิ่งดีดีแก่เรา Phuket Has Been Good To Us ที่เล็งเห็นปัญหาความสำคัญของการศึกษาและร่วมสนับสนุนเงินบริจาคแก่เด็กด้อยโอกาสในจังหวัดภูเก็ตเสมอมา

นายอันเดรส พิร่า ผู้ก่อตั้งบริษัท บลูฮอไรซอน ประเทศไทย กล่าวถึงที่มาของการร่วมมือครั้งนี้ว่า “ผมเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตของประเทศไทยเมื่อ 15 ปีก่อน ผมเคยลำบากและต่อสู้กับความยากไร้ และเป็นเวลายาวนานมากกว่าผมจะประสบความสำเร็จในชีวิตจากการทำงานที่ผมรัก ผมพูดได้ว่าผมผูกพันและรักจังหวัดนี้และประเทศไทยมาก เสมือนเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของผม จากภัยธรรมชาติสึนามิเมื่อ 14 ปีก่อน ผมเห็นความสูญเสียและลำบากของคนที่นี่เช่นเดียวกันกับผม และเมื่อเรามีโอกาสผมจึงอยากจะตอบแทนโดยการมอบโอกาสให้กับเด็กๆที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อการพัฒนาด้านการศึกษาของเด็กนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต คือการให้ความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ เนื่องจากภูเก็ตเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเขาสามารถนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน หรือเข้าเรียนในสาขาวิชาที่สามารถนำทักษะนี้ไปใช้ได้

นางอาภรณ์ หน่อทิพย์ ผู้จัดการ มูลนิธิภูเก็ตมอบสิ่งดีดีแก่เรา Phuket Has Been Good To Us กล่าวว่า “หลังเหตุการณ์สึนามิในปี 2004 เราได้จัดตั้งมูลนิธิขึ้น เป็นองค์กรอิสระที่ดำเนินการโดยไม่หวังผลกำไร เพื่อมุ่งหวังที่จะให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน มูลนิธิฯดำเนินการได้โดยผู้มีจิตศรัทธาและหน่วยงานเอกชนเป็นผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาด้านการขาดบุคลากรที่มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ มูลนิธิฯ ได้สอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนมากกว่า 1000 คน ในโรงเรียนตำบลกมลา และโรงเรียนบ้านกะหลิม ป่าตอง ในโครงการโคโคนัทคลับ

ความสำเร็จในการเรียนรู้ของเด็กๆนั้นมาจากการสอนในชั้นเรียนและกิจกรรมหลักสูตรพิเศษหลังเลิกเรียน และในวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อเด็กนักเรียน ซึ่งเป็นเด็กกำพร้าหรือผู้ปกครองไม่สามารถให้การดูแลได้และเด็กเหล่านี้ได้พักอาศัยอยู่ในหอพักของโรงเรียน โปรแกรมนี้เปิดโอกาสให้เด็กได้สัมผัสกับภาษาอังกฤษเพิ่มเติมรวมทั้งสร้าง ความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในตนเองและนักเรียนมีโอกาสแสดงออกทางความคิดจากการเรียนที่ต่างจากในห้องเรียน ที่โคโคนัทคลับ เด็กๆจะได้เข้าร่วมกิจกรรมการทำอาหาร ว่ายน้ำ ศิลปะ งานฝีมือ เกมส์ และกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย โดยอาสาสมัครจะจัดเด็กเป็นกลุ่มย่อยเพื่อกระจายโอกาสให้เด็กๆได้ฝึกฝนพูดภาษาอังกฤษสอนโดยครูอาสาสมัครต่างชาติที่แวะเวียนมาสอนทุกๆปี

ด้าน นางสาวเสาวภา สุขเกษม หัวหน้าครูกลุ่มสาขาภาษาอังกฤษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 กล่าวอีกว่า “รู้สึกดีใจที่มีกลุ่มอาสาสมัครและนักธุรกิจเล็งเห็นความสำคัญด้านทักษะภาษาอังกฤษของเด็กในจังหวัดภูเก็ต โครงการนี้นอกจากจะช่วยให้เด็กๆได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและกิจกรรมสันทนาการยามว่างแล้ว คุณครูในกลุ่มทักษะภาษาอังกฤษเองก็ได้ความรู้ด้านภาษาเพิ่มขึ้นอีกด้วย”

และ นายศราวุธ มีจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 เผยถึงความรู้สึกในการร่วมโครงการนี้ว่า “ผมร่วมโครงการนี้ตั้งแต่ ม.1 ตอนนั้นไม่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเลย พอได้มาเข้าร่วมโครงการนี้ก็เขียนและพูดสื่อสารกับชาวต่างขาติได้โดยไม่เขินอาย และยังเอาความรู้นี้ไปใช้ในการทำงานในวันหยุดและช่วงปิดภาคเรียนได้จริงๆครับ ผมต้องขอขอบคุณมูลนิธิภูเก็ตมอบสิ่งดีดีแก่เรา Phuket Has Been Good To Us และผู้สนับสนุนทุกๆท่านที่มีจิตเมตตามอบเงินเป็นทุนการศึกษาแก่พวกเราครับ”

“เป็นเวลากว่า 4 ปีแล้วที่ผมสนับสนุนกับมูลนิธิภูเก็ตมอบสิ่งดีดีแก่เรา Phuket Has Been Good To Us ให้ทุนจ้างครูที่เป็นเจ้าของภาษามาสอน ดูแลค่าใช้จ่ายในการทำหนังสืออนุญาตทำงานในประเทศไทย และทุนการศึกษาด้านอื่นๆ ที่เขายังขาดแคลนครับ ผมภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของเด็กไทย รวมถึงเห็นความสำเร็จของพวกเขา” นายอันเดรส กล่าวทิ้งท้าย

นายอันเดรส พิร่า ซีอีโอแห่ง บลู ฮอไรซอน ประเทศไทย เศรษฐีพันล้านวัยเพียง 35 ปี เป็นนักธุรกิจหนุ่มเจ้าของธุรกิจหลากหลายอยู่กว่า 19 บริษัท ทั้งด้านอสังหาริมทรัพย์ ฟิตเนส สำนักงานกฎหมาย ปั๊มน้ำมัน ร้านกาแฟ และอื่นๆ โดยมีพนักงานจากหลากหลายเชื้อชาติมากกว่า 249 คน นอกจากนี้ยังมีโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมแบ่งปันเพื่อผู้ด้อยโอกาสอยู่สม่ำเสมอ เขายังเปิดเผยถึงเรื่องราวชีวิตของเขา “จากชายไร้บ้านสู่มหาเศรษฐีพันล้าน” ที่มีทั้งเงินและความสุข พร้อมกับแรงบันดาลใจที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จในทุกวันนี้ผ่านหนังสือ From Homeless To Billionaire รวมถึงมีแผนจะจัดสัมมนาให้แรงบันดาลสู่ความสำเร็จ Success Events ในปลายปีนี้

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://www.andrespira.com และสื่อเฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/PiraAndres Youtube: Andres Pira Official

Оставить комментарий

аватар
  Подписаться  
Уведомить о
ru_RU
en_US th ru_RU